اولین تصویر ارسالی تلسکوپ جمیز وب منتشر شد

تلسکوپ فضایی جیمز وب مدرن ترین رصدخانه علمی جهان است، که گفته شده است که بزرگترین سوالات و معما های منظومه شمسی را پاسخ خواهد داد و جهان های دوردست و ستاره هایی که میلیارد ها سال نوری با ما فاصله دارند را با دقت مشاهده می کند و ساختار های پیچیده و ریشه کیهان و مکان ما در آن را کشف می کند. وب یک پروژه بین المللی است که توسط ناسا رهبری شده و از کمک سازمان های فضایی اروپا و کانادا نیز برخوردار است.

تلسکوپ جیمز وب ناسا درونی ترین و بهترین تصویر از کیهان را تا به امروز ارائه داده است که به عنوان Webb’s First Deep Field شناخته شده است، این تصویر از کهکشان Cluster SMACS 0723 سرشار از جزئیات هیجان انگیز است.
هزاران کهکشان مملو از کوچکترین ذراتی که برای اولین بار به وسیله اشعه فروسرخ با استفاده از این تلسکوپ مشاهده می شوند. این تکه از کهکشان وسیع نسبت به کل جهان هستی مانند دانه ای شن است در بیابانی به وسعت بی نهایت.

برای گرفتن این تصویر از تکنولوژی NIR Cam(Near-Infrared Camera) به معنای دوربین فروسرخ نزدیک استفاده شده است، ترکیبی است از چند تصویر گرفته شده در طول موج های مختلف، مجموعا 12.5 ساعت که از عمیق ترین طول موج فروسرخ تلسکوپ فضایی هابل فراتر می رود؛ و این فرایند هفته ها به طول انجامید.
این تصویر کهکشان Cluster SMACS 0723 را همانطور که 4.6 میلیارد سال پیش بوده است را نشان می دهد. جمع جرم این کهکشان به عنوان یک لنز جاذبه ای عمل می کند، و تعداد بسیار زیادی از کهکشان های دور تر را به خود جذب می کند. سیستم NIR Cam آن کهکشان ها را به دقت زیادی نمایان کرده است؛ آنها جزئیات دقیق و ریزی دارند که هرگز دیده نشده بودند، شامل خوشه های ستاره ای و ویژگی های پراکنده هستند. محققان به زودی اطلاعات بیشتری درباره جرم، سن، تاریخچه و ترکیبات این کهکشان به دست خواهند آورد همانطور که تلسکوپ فضایی جیمز وب به تحقیق خود برای پیدا کردن اولین کهکشان شکل گرفته شده ادامه می دهد.

به نظر شما پروژه جیمز وب می تواند پرده از اسرار هستی بردارد و نقطه آغاز هستی را پیدا کند؟