اداری

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - C

HP 290 G4 - C
 • سری پردازنده: Core i3 - 10100
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 120GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • مادربرد: HP
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - D

HP 290 G4 - D
 • سری پردازنده: Core i3 - 10100
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 120GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT 710 GDDR3 - 2GB
 • مادربرد: HP
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - E

HP 290 G4 - E
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - F

HP 290 G4 - F
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT 710 DDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - G

HP 290 G4 - G
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 120GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - H

HP 290 G4 - H
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 120GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT 710 DDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - I

HP 290 G4 - I
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 250GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - J

HP 290 G4 - J
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 250GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT 710 DDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - K

HP 290 G4 - K
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 500GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - L

HP 290 G4 - L
 • سری پردازنده: Core i5 - 10500
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 500GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT 710 DDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 12 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - M

HP 290 G4 - M
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - N

HP 290 G4 - N
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT710 GDDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - O

HP 290 G4 - O
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 250GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - P

HP 290 G4 - P
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 8GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 250GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT710 GDDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - Q

HP 290 G4 - Q
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 16GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 250GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - R

HP 290 G4 - R
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 16GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 250GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT710 GDDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - S

HP 290 G4 - S
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 16GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 500GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

کیس اچ‌ پی مدل HP 290 G4 - T

HP 290 G4 - T
 • سری پردازنده: Core i7 - 10700
 • حافظه رم: 16GB DDR4
 • حافظه داخلی: 1TB HDD + 500GB SSD
 • پردازنده گرافیکی: GeForce GT710 GDDR3 - 2GB
 • حافظه Cache: 16 مگابایت
ناموجود

دسته‌بندی