💳 دستگاه حضور و غیاب

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل iFace502

Vina iFace502 Time Attendance
 • روش شناسایی: تشخیص چهره | اثرانگشت | کارت بدون تماس |...
 • ظرفیت اثرانگشت: 2000 اثر
 • ظرفیت کارت: 1000 کارت
 • ظرفیت چهره: 1500 چهره
 • ظرفیت تردد: 120000 رکورد
13,622,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل xFace100

Vina xFace100 Time Attendance
 • روش شناسایی: تشخیص چهره | اثرانگشت | کلمه عبور | ترکی...
 • ظرفیت اثرانگشت: 2000 اثرانگشت
 • ظرفیت کارت: ندارد
 • ظرفیت چهره: 1500 چهره با ماسک
 • ظرفیت تردد: 100 هزار رکورد
10,682,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل UF100

Vina UF100 Time Attendance
 • روش شناسایی: تشخیص چهره | اثرانگشت | کارت بدون تماس |...
 • ظرفیت اثرانگشت: 1000 اثرانگشت
 • ظرفیت کارت: 1000 کارت
 • ظرفیت چهره: 300 چهره
 • ظرفیت تردد: 100 هزار رکورد
7,742,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل nFace102

Vina nFace102 Time Attendance
 • روش شناسایی: تشخیص چهره | اثرانگشت | کلمه عبور | ترکی...
 • ظرفیت اثرانگشت: 500 اثر انگشت
 • ظرفیت کارت: ندارد
 • ظرفیت چهره: 500 چهره با ماسک
 • ظرفیت تردد: 150 هزار رکورد
6,076,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل V26 SilkID

Vina V26 SilkID Time Attendance
 • روش شناسایی: اثر انگشت | کارت بدون تماس | کلمه عبور
 • ظرفیت اثرانگشت: 3 هزار اثر انگشت
 • ظرفیت چهره: ندارد
 • ظرفیت کارت: 10 هزار کارت
 • ظرفیت تردد: 100 هزار تردد
10,241,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل UA300

Vina UA300 Time Attendance
 • روش شناسایی: اثرانگشت | کلمه عبور | ترکیبی
 • ظرفیت اثرانگشت: 3,200 اثرانگشت
 • ظرفیت کارت: ندارد
 • ظرفیت چهره: ندارد
 • ظرفیت تردد: 120,000 رکورد
7,791,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل K40

Vina K40 Time Attendance
 • روش شناسایی: اثرانگشت | کارت بدون تماس | کلمه عبور |...
 • ظرفیت اثرانگشت: 2 هزار اثر
 • ظرفیت کارت: هزار کارت
 • ظرفیت چهره: ندارد
 • ظرفیت تردد: 10 هزار تردد
6,400,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب وینا مدل UA200

Vina UA200 Time Attendance
 • روش شناسایی: اثرانگشت | کلمه عبور | ترکیبی
 • ظرفیت اثرانگشت: 500 اثرانگشت
 • ظرفیت کارت: ندارد
 • ظرفیت چهره: ندارد
 • ظرفیت تردد: 50،000 رکورد
4,420,000 تومان

دسته‌بندی